Revize

Revize elektrických zařízení nízkého napětí v oblastech:

  • výchozích revizí el.zařízení (nových resp.rekonstruovaných) podle současně platných předpisů ČSN-EN
  • pravidelných revizí el.zařízení provedených podle původně platných předpisů ČSN ve lhůtách stanovených současně platnými ČSN-EN
  • pravidelných revizí el.zařízení pracovních strojů,spotřebičů a ručního el.nářadí v rozsahu požadavků současně platných ČSN-EN